Интериорен дизайн

Идеен проект

Въпросник към клиента

Практиката ни е показала, че най-добрия вариант да създадем индивидуален проект е да направим едно своеобразно интервю с конкретния клиент, за да разберем личните им потребности и начина им на живот.

Функционални схеми

Подбор и зониране на помещенията съобразно функционалните норми и ергономичните параметри и индивидуалните нужди на клиента.

Триизмерни визуализации

След подбор на конкретна функционална схема и подаване на референции от Вас за предпочитана визия, се пристъпва към изготвяне на фотореалистични изображения.

Технически проект

Проектна документация

На база одобрена идейната фаза на проекта, се преминава към изготвяне на технически чертежи и документация, необходими за остойностяване и реализация на идеята.на живот.

Подбор на материали, осветителни тела и аксесоари

Изготвяне на детайли за изпълнението базирани на избрани конкретни материали и строителни системи. Изработка на мостри на материали и създаване на палетна дъска с избраните цветове и текстури.

Мениджмънт на проект

Бюджетиране на проекта

На база одобрена идейната фаза на проекта, се преминава към изготвяне на технически чертежи и документация, необходими за остойностяване и реализация на идеята.

Управление на строителството

Строителният мениджмънт по време на изпълнението на проекта включва избор и комуникация с търговци, доставчици и изпълнители, както и изготвяне на каледнарен график на строително-монтажните дейности, с цел доброто уплътняване на работния процес. Организация между всички строителни звена и менажирането на работата им на обекта.

Заявете сега!

Безплатна консултация

Можете да запазите час за безплатна консултация отностно парцел, имот или просто имате въпроси за процеса на проектиране и изпълнение.

Консултацията с нашите специалисти е напълно безплатна в рамките на 45 минути. Този вид комуникация може да се осъществи чрез среща при нас или да се проведе чрез кореспонденция по електронен път. Свържете се с нас сега!

Партньори