Архитектурно проектиране

Предпроектни проучвания

Анализ на имота

Проучваме възможностите на терена и допустимите застроителни показатели на зоната, в която се намира. Изискваме виза за проектиране от съответните администрации, защото този документ дава пълна ясното за възможностите на застрояване.

Градоустройствени процедури

Изработване на градоустройствени проекти, необходими за изясняване статута и показателите на имота преди да се започне комплексното инвестиционно проектиране на конкретната среда.

Зониране

Обобщено функционално зониране и обемно-пространствено решение.

Идеен проект

Въпросник към клиента

Практиката ни е показала, че най-добрия вариант да създадем индивидуален проект е да направим едно своеобразно интервю с конкретния клиент, за да разберем личните им потребности и начина им
на живот.

Функционални схеми

Подбор и зониране на помещенията съобразно функционалните норми и ергономичните параметри и индивидуалните нужди на клиента.

Триизмерни визуализации

След подбор на конкретна функционална схема и подаване на референции от Вас за предпочитана визия, се пристъпва към изготвяне на фотореалистични изображения.

Технически проект

Проектна документация

Изготвяне на комплексна документация по всички части на Инвестиционното планиране.

Детайли и материали

Изготвяне на детайли за изпълнението базирани на избрани конкретни материали и строителни системи.

Заявете сега!

Безплатна консултация

Можете да запазите час за безплатна консултация отностно парцел, имот или просто имате въпроси за процеса на проектиране и изпълнение.

Консултацията с нашите специалисти е напълно безплатна в рамките на 45 минути. Този вид комуникация може да се осъществи чрез среща при нас или да се проведе чрез кореспонденция по електронен път. Свържете се с нас сега!

Партньори