ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН

ИДЕЕН ПРОЕКТ

Въпросник към клиента

Практиката ни е показала, че най-добрия вариант да създадем индивидуален проект е да направим едно своеобразно интервю с конкретния клиент, за да разберем личните им изсквания и начина, по който ще се използва продукта.

Проучване и обемно и функционално структуриране

След като сме получили очакванията на клиента, правим свое собствено проучване за близки и подобни продукти на пазара. Навклизаме в конкретика за функционалността и обема на дизайна.

Триизмерни визуализации

След конкретизиране на функцията и конкретизиране на за предпочитаната от Вас визия, се пристъпва към изготвяне на фотореалистични изображения.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Проектна документация

На база одобрена идейната фаза на проекта, се преминава към изготвяне на технически чертежи и документация, необходими за остойностяване и реализация на идеята.на живот.

Подбор на материали и офериране

Изготвяне на детайли за изпълнението, базирани на избрани конкретни материали. След конкретизирането на материалите и проектната документация се пристъпва към комуникация с изпълнителите, получаването на оферти и корекции от тяхна страна, докато не се достигне до финализизрането на проекта и началото на изпълнението му.

Заявете сега!

Безплатна консултация

Можете да запазите час за безплатна консултация отностно парцел, имот или просто имате въпроси за процеса на проектиране и изпълнение.

Консултацията с нашите специалисти е напълно безплатна в рамките на 45 минути. Този вид комуникация може да се осъществи чрез среща при нас или да се проведе чрез кореспонденция по електронен път. Свържете се с нас сега!

Партньори

Предпроектни проучвания

Анализ на имота

Проучваме възможностите на терена и допустимите застроителни показатели на зоната, в която се намира. Изискваме виза за проектиране от съответните администрации, защото този документ дава пълна ясното за възможностите на застрояване.

Градоустройствени процедури

Изработване на градоустройствени проекти, необходими за изясняване статута и показателите на имота преди да се започне комплексното инвестиционно проектиране на конкретната среда.

Зониране

Обобщено функционално зониране и обемно-пространствено решение.

Идеен проект

Въпросник към клиента

Практиката ни е показала, че най-добрия вариант да създадем индивидуален проект е да направим едно своеобразно интервю с конкретния клиент, за да разберем личните им потребности и начина им
на живот.

Функционални схеми

Подбор и зониране на помещенията съобразно функционалните норми и ергономичните параметри и индивидуалните нужди на клиента.

Триизмерни визуализации

След подбор на конкретна функционална схема и подаване на референции от Вас за предпочитана визия, се пристъпва към изготвяне на фотореалистични изображения.

Технически проект

Проектна документация

Изготвяне на комплексна документация по всички части на Инвестиционното планиране.

Детайли и материали

Изготвяне на детайли за изпълнението базирани на избрани конкретни материали и строителни системи.

Заявете сега!

Безплатна консултация

Можете да запазите час за безплатна консултация отностно парцел, имот или просто имате въпроси за процеса на проектиране и изпълнение.

Консултацията с нашите специалисти е напълно безплатна в рамките на 45 минути. Този вид комуникация може да се осъществи чрез среща при нас или да се проведе чрез кореспонденция по електронен път. Свържете се с нас сега!

Партньори