Общи условия и политика за поверителност

Поверителност и защита на личните данни на потребителя

Въведената като данни от потребителя информация е с конфиденциален характер.
Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Сайта, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. По всяко време, през което разполагаме с данните Ви, ние прилагаме комплекс от подходящи организационни и технически мерки за осигуряване на ниво на сигурност, което да е съобразено с рисковете. По-специално, ние свеждаме до необходимия минимум личните данни, които събираме и обработваме, като прилагаме ограничения за видовете данни, средствата и формите на обработване.

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни с цел::
1. Установяване на самоличността Ви
2. Управление и изпълнение на вашата заявка и изпъления на сключения договор
3. И/изпращане на фактура за услугите, които използвате при нас
4. Анализ на клиентската история
5. Установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречие с нашите условия за съответните стоки/услуги
1

Права на потребителите

Всеки потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство на правото на Европейския съюз. Потребителя може да упражни правата си чрез предоставените контакти или чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки или подобни технологии на различни страници, за да направим посещението на нашите услуги привлекателно и да дадем възможност за използване на определени функции, както и да регистрираме статистически използването на нашите услуги. Бисквитките са малки текстови файлове, които браузърът ти автоматично създава и които се съхраняват на съответното ти крайно устройство (лаптоп, таблет, смартфон и т.н.), когато посещаваш и / или използваш нашите услуги. Бисквитките не увреждат крайното ти устройство, не съдържат вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер. В бисквитката се съхранява информация, която възниква във връзка с използваното конкретно крайно устройство. Това обаче не означава, че по този начин получаваме веднага информация за идентичността ти и/или че можем да извадим заключения за самоличността ти

Срокове, в които ние обработваме Вашите данни

Събираните данни съхраняваме в максимален период от 12 месеца или до пълното изпъление на сключения договор между двете страни.